ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
ไปรษณีย์ไทย
 
แบ่งปัน
| More
 

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทพีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เราทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ทั้งกับตัวเอง, ลูกค้า, และ Supplier

เรามองว่าธุรกิจ เป็นโรงเรียนที่ทำให้เราได้พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

แม้ว่าเราสามารถ Claim สินค้าทุกชิ้นที่มีปัญหากับ Supplier ได้ 

(Supplier ไม่เคยปฎิเสธการclaim จากเรา) 

แต่เราก็ไม่ผลักภาระนี้ไปที่ Supplier แบบเอาเปรียบที่ผ่านมา เราดีใจมาก

เวลาลูกค้าโทรมาเล่าปัญหาว่า สินค้าที่ใช้ไปแล้วมีปัญหาอะไร  เพราะทำให้เราได้ทราบว่า

สินค้าเรามีปัญหาอะไรบ้าง ทำให้เรารู้จักสินค้าที่เราขายได้ดีขึ้น  และวางแผนการตลาด

ได้อย่างเหมาะสมกับสินค้าที่เราขายและเราเปลี่ยนสินค้าหรือชิ้นส่วนที่ชำรุดให้ลูกค้าทุกครั้ง 

โดยไม่เคยปฎิเสธแม้นว่าเราจะไม่ได้เขียนหรือกล่าวอย่างเป็นทางการหรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม

สินค้าล่าสุด