รายการที่ (คลิกเพื่อดูรูป) ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ขนาด ความจุ   ชนิด จำนวนก้อน/pack ราคา ราคา/ก้อน น้ำหนัก คำอธิบายเพิ่มเติม
001 ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop   AA 2000 mAh   12    1,150          95.83       120 ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) Made in Japan นำเข้าโดยบริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด
002 ถ่านชาร์จ Sanyo   AAA       4 320          80.00          40  
003   TORIYAMA Infini   AA 2100     4 420        105.00   "- ถ่านชาร์จที่เก็บประจุได้เป็นเวลานาน คายประจุช้า ถ้าไม่ได้ใช้งานผ่านไป 6 เดือน ประจุคงเหลือ 90%
- สามารถใช้งานได้ดีแม้ในอุณหภูมิต่ำ
- สามารถใช้งานได้ถึง 1000 ครั้ง ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่น CD MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"
004   Panasonic Evolta    AAA 800     4 480        120.00   ถ่านชาร์จพร้อมใช้ คายประจุช้า Panasonic Evolta ขนาด AAA 800 mAh  ของแท้
นำเข้าโดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติ
1.เป็นถ่านชาร์จพร้อมใช้ที่คายประจุช้า เมื่อชาร์จไฟเต็ม ผ่านไป 6 เดือน เหลือไฟถึง 85% ซึ่งต่างกับถ่านชาร์จทั่วไปที่คายประจุเร็วมาก
2.สามารถชาร์จได้ถึง 1200 ครั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย
3.เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นซีดี วิทยุ MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟสูง
005   GP   AA 1000     4 220          55.00   ถ่านชาร์จ GP ขนาด AA 1000 mAh จำนวน 4 ก้อน ของแท้  รับประกันสินค้า 6 เดือน

GP AA 1000 เหมาะสำหรับเครื่องเล่นMP 3 CD  แปรงสีฟันไฟฟ้า วิทยุสื่อสาร ของเล่น  เครื่องโกนหนวด รีโมท ไมค์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
006   GP Recyko   AAA 820     2 180          90.00          40 1.Gp Recyko สามารถเก็บรักษาได้นานโดยกำลังไฟยังอยู่ เพราะRecykoสามารถเก็บไฟได้ถึง 90% แม้จะผ่านไปแล้ว 6 เดือน หรือเก็บไฟ 85% แม้เวลาจะผ่านไป 1 ปี จึงเป็นถ่านที่เหมาะสำหรับการใช้งานฉุกเฉิน
2.Gp Recyko สามารถนำมาใช้ได้อีก ชาร์จใหม่ได้ถึง 1000 ครั้ง ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.Gp Recyko สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
4.Gp Recyko เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP 3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร
007   GP Recyko   AA 2100     4 340          85.00          50 1.GP Recyko สามารถเก็บรักษาได้นานโดยกำลังไฟยังอยู่ เพราะRecykoสามารถเก็บไฟได้ถึง 90% แม้จะผ่านไปแล้ว 6 เดือน หรือเก็บไฟ 85% แม้เวลาจะผ่านไป 1 ปี จึงเป็นถ่านที่เหมาะสำหรับการใช้งานฉุกเฉิน
2.Gp Recyko สามารถนำมาใช้ได้อีก ชาร์จใหม่ได้ถึง 1000 ครั้ง ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.Gp Recyko สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
4.Gp Recyko เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP 3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร
008   SPA   C 2700     2 300        150.00   ถ่านชาร์จ Spa Size C 2700 mAh Ni-Cd จำนวน 2 ก้อน
009   SPA PLUZ   AAA 1000     4 220          55.00   ถ่านชาร์จ Spa Pluz คายประจุช้า   1000 mAh (AAA) ของแท้
คุณสมบัติ
1.เป็นถ่านชาร์จพร้อมใช้ที่คายประจุช้า เมื่อชาร์จไฟเต็ม ผ่านไป 1 ปี เหลือไฟถึง 85% ซึ่งต่างกับถ่านชาร์จทั่วไปที่คายประจุเร็วมาก
2.สามารถชาร์จได้ถึง 1000 ครั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย
3.เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นซีดี วิทยุ MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟสูง
010   GP Recyko   AAA 820     4 280          70.00   ถ่านชาร์จ GP Recyko ขนาด AAA 4 ก้อน 820mAh ของแท้ ราคาถูก
คุณสมบัติ
1.Gp Recyko สามารถเก็บรักษาได้นานโดยกำลังไฟยังอยู่ เพราะRecykoสามารถเก็บไฟได้ถึง 90% แม้จะผ่านไปแล้ว 6 เดือน หรือเก็บไฟ 85% แม้เวลาจะผ่านไป 1 ปี จึงเป็นถ่านที่เหมาะสำหรับการใช้งานฉุกเฉิน
2.Gp Recyko สามารถนำมาใช้ได้อีก ชาร์จใหม่ได้ถึง 1000 ครั้ง ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.Gp Recyko สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
4.Gp Recyko เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP 3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร
011   SPA   AA 900     4 200          50.00   ถ่านชาร์จ Spa Size AA 900 mAh Ni-Cd จำนวน 4 ก้อน
012   Sony Cycle Energy   AA 2100     4 530        132.50   ถ่านชาร์จ Sony Cycle Energy คายประจุช้า ขนาด AA (2100 mAh) จำนวน 4 ก้อน
เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอลหรือรีโมทคอนโทรล.แบตเตอร์รี่สามารถชาร์จซ้ำได้ จึงประหยัดทั้งเงินและรักษาสิ่งแวดล้อม
พร้อมใช้งานได้ทันที
Stay Charged for 1 Year, 1000x Rechargeable
เหมาะสำหรับทุกการใช้งานเช่น DSC, เครื่องบันทึกเสียง, ของเล่น, รีโมทคอนโทรลและวิทยุ
แบตเตอร์รี่รีชาร์จ Sony Cycle Energy มีอายุใช้งานสูงเป็น 3 เท่าเมื่อเทียบกับถ่านอัลคาไลน์
ชาร์จซ้ำได้,นำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง,แบตตอรี่ของโซนี่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์กระดาษแบบใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
013   Panasonic Evolta    AAA 800     2 250        125.00   นำเข้าโดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติ
1.เป็นถ่านชาร์จพร้อมใช้ที่คายประจุช้า เมื่อชาร์จไฟเต็ม ผ่านไป 12 เดือน เหลือไฟถึง 80% ซึ่งต่างกับถ่านชาร์จทั่วไปที่คายประจุเร็วมาก
2.สามารถชาร์จได้ถึง 1600 ครั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย
3.เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นซีดี วิทยุ MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟสูง
014   SPA PLUZ   AA 2200     4 370          92.50   1.เป็นถ่านชาร์จพร้อมใช้ที่คายประจุช้า เมื่อชาร์จไฟเต็ม ผ่านไป 1 ปี เหลือไฟถึง 85% ซึ่งต่างกับถ่านชาร์จทั่วไปที่คายประจุเร็วมาก
2.สามารถชาร์จได้ถึง 1000 ครั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย
3.เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นซีดี วิทยุ MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟสูง
015   GP   9V 170     1 240        240.00   ถ่านชาร์จ GP  ขนาด 9V 170 mAh จำนวน 1 ก้อน ของแท้ นำเข้าโดยบริษัทจีพี แบตเตอรี่ มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) รับประกันสินค้า  6 เดือน

Gp 9V 170 mAh เหมาะสำหรับไมคโครโฟน ของเล่น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
016   Panasonic Evolta    AA 2050     2 250        125.00   นำเข้าโดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติ
1.เป็นถ่านชาร์จพร้อมใช้ที่คายประจุช้า เมื่อชาร์จไฟเต็ม ผ่านไป 12 เดือน เหลือไฟถึง 80% ซึ่งต่างกับถ่านชาร์จทั่วไปที่คายประจุเร็วมาก
2.สามารถชาร์จได้ถึง 1600 ครั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย
3.เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นซีดี วิทยุ MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟสูง
017   GP   C 3500     2 590        295.00   ถ่านชาร์จ GP ขนาด C 3500 mAh จำนวน 2 ก้อน ของแท้ นำเข้าโดยบริษัทจีพี แบตเตอรี่ มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) รับประกันสินค้า 6 เดือน

Gp C 3500 mAh เหมาะสำหรับอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น วิทยุ ไฟฉาย และอื่น ๆ
018   GP   D 4500     2 690        345.00   ถ่านชาร์จ GP ขนาด D 4500 mAh จำนวน 2 ก้อน ของแท้ นำเข้าโดยบริษัทจีพี แบตเตอรี่ มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) รับประกันสินค้า 6 เดือน

Gp D 4500 mAh เหมาะสำหรับอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น วิทยุ ไฟฉาย และอื่น ๆ
019   Fujimax   AA 2900     4 320          80.00   ถ่านชาร์จ Fujimax ขนาด AA 2900mAh 4 ก้อน มิลลิแอมป์สูงราคาโดนใจ
 
ถ่านชาร์จ Fujimax 2900  เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
020   Sanyo Eneloop   AA 2000     4 380          95.00   ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop Size AA ชาร์จได้ 1500ครั้ง จำนวน 4 ก้อน ของแท้  Made In Japan

ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) นำเข้าโดยบริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด
สินค้ารับประกันนาน 6 เดือน โดยเก็บแพคและสติ๊กเกอร์ สคบ.ไว้
Eneloop Size AA 2000mAh
 ทำไมต้องเลือกถ่านชาร์จ Eneloop
 1.ถ่านชาร์จ Eneloop เป็นถ่านชาร์จที่เหนือกว่าถ่านชาร์จทั่วไป เพราะถ่านชาร์จ Eneloop ได้นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อซื้อและนำมาชาร์จใหม่ได้
2.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้มากกว่า 1500 ครั้ง ทำให้ถ่านชาร์จ Eneloop ช่วยคุณประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับต้อซื้อถ่านอัลคาไลน์อยู่ป็นประจำ
3.ถ่านชาร์จ Eneloop เก็บไฟดี คายประจุช้า พร้อมใช้งานเสมอ สามารถเก็บไฟได้นาน แม้ชาร์จถ่านEneloopเต็ม ทิ้งไว้ 3 ปี Eneloopยังเหลือประจุไฟ 75%  ถ้าเทียบถ่านชาร์จทั่วไป ชาร์จเต็มทิ้งไว้ 6 เดือนเหลือประจุไฟ 30%
4.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยถ่านชาร์จ Eneloop ยังคงความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดอายุการใช้งาน
5.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถถ่ายภาพได้มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ 4.4 เท่า หรือประมาณ 514 ภาพ(จากการทดสอบถ่านEneloopของบริษัทSanyo)
6.ถ่านชาร์จ Eneloop มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้ในที่อุณหภูมิต่ำ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้งานในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -10 องศาเซลเซียสได้
7.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย ถ่านชาร์จ Eneloop เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
021   Sanyo Eneloop Double XX    AA 2500     4 550        137.50   ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop Double XX 2500mAh Size AA จำนวน 4 ก้อน ใหม่ล่าสุด ของแท้  Made In Japan

ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) นำเข้าโดยบริษัทซันโยไทยแลนด์ จำกัด
สินค้ารับประกันนาน 6 เดือน โดยเก็บแพคและสติ๊กเกอร์ สคบ.ไว้
Eneloop Double XX Size AA 2500mAh
 ทำไมต้องเลือกถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh
 1.ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh เป็นถ่านชาร์จที่เหนือกว่าถ่านชาร์จทั่วไป เพราะถ่านชาร์จ Eneloop ได้นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้ และยังมีความจุสูงกว่าถ่านอัลคาไลน์ถึง 5 เท่า ถ่ายรูปได้ประมาณ 600 ภาพ
2.ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้มากกว่า 500 ครั้ง ทำให้ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh ช่วยคุณประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับต้อซื้อถ่านอัลคาไลน์อยู่ป็นประจำ
3.ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX  2500mAh เก็บไฟดี คายประจุช้า พร้อมใช้งานเสมอ สามารถเก็บไฟได้นาน แม้ชาร์จถ่านEneloopเต็ม ทิ้งไว้ 1 ปี Eneloop Double XX 2500mAh ยังเหลือประจุไฟ 75%  ถ้าเทียบถ่านชาร์จทั่วไป ชาร์จเต็มทิ้งไว้ 6 เดือนเหลือประจุไฟ 30%
4.ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh ยังคงความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดอายุการใช้งาน
5.ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh สามารถถ่ายภาพได้มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ 5เท่า (จากการทดสอบถ่านEneloopของบริษัทSanyo)
6.ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh  มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้ในที่อุณหภูมิต่ำ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้งานในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -20 องศาเซลเซียสได้
7.ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500mAh สามารถใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย ถ่านชาร์จ Eneloop Double XX 2500 mAh เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
022   Uniross   AA 1000     4 200          50.00   ถ่านชาร์จ Uniross 1000  เหมาะใช้กับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
023   SPA PLUZ   AAA 1000     2 150          75.00   ถ่านชาร์จคายประจุช้า Spa Pluz AAA1000 mAh จำนวน 2 ก้อน ของแท้
คุณสมบัติ
1.เป็นถ่านชาร์จพร้อมใช้ที่คายประจุช้า เมื่อชาร์จไฟเต็ม ผ่านไป 1 ปี เหลือไฟถึง 85% ซึ่งต่างกับถ่านชาร์จทั่วไปที่คายประจุเร็วมาก
2.สามารถชาร์จได้ถึง 1000 ครั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย
3.เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นซีดี วิทยุ MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟสูง
024   Uniross   9V 170     1 240        240.00   ถ่านชาร์จ Uniross 9V 170mAh จำนวน 1 ก้อน เหมาะใช้กับไมค์ ของเล่น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
025   SPA   9V 280     1 240        240.00   ถ่านชาร์จ Spa 9V 280 mAh มิลลิแอมป์สูง ใช้ได้นาน เหมาะใช้กับไมค์ ของเล่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
026   Fujimax   AA 2900     2 180          90.00  
ถ่านชาร์จ Fujimax ขนาด AA 2900mAh 2 ก้อน มิลลิแอมป์สูงราคาโดนใจ
 
ถ่านชาร์จ Fujimax 2900  เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
027   Sanyo Eneloop Tones   AA       8 850        106.25  
ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop Tones Size AA ชาร์จได้ 1500ครั้ง จำนวน 8 ก้อน ของแท้  Made In Japan
ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
สินค้ารับประกันนาน 6 เดือน โดยเก็บแพคและสติ๊กเกอร์ สคบ.ไว้
Eneloop Size AA 2000mAh
 ทำไมต้องเลือกถ่านชาร์จ Eneloop
 1.ถ่านชาร์จ Eneloop เป็นถ่านชาร์จที่เหนือกว่าถ่านชาร์จทั่วไป เพราะถ่านชาร์จ Eneloop ได้นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อซื้อและนำมาชาร์จใหม่ได้
2.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้มากกว่า 1500 ครั้ง ทำให้ถ่านชาร์จ Eneloop ช่วยคุณประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับต้อซื้อถ่านอัลคาไลน์อยู่ป็นประจำ
3.ถ่านชาร์จ Eneloop เก็บไฟดี คายประจุช้า พร้อมใช้งานเสมอ สามารถเก็บไฟได้นาน แม้ชาร์จถ่านEneloopเต็ม ทิ้งไว้ 3 ปี Eneloopยังเหลือประจุไฟ 75%  ถ้าเทียบถ่านชาร์จทั่วไป ชาร์จเต็มทิ้งไว้ 6 เดือนเหลือประจุไฟ 30%
4.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยถ่านชาร์จ Eneloop ยังคงความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดอายุการใช้งาน
5.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถถ่ายภาพได้มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ 4.4 เท่า หรือประมาณ 514 ภาพ(จากการทดสอบถ่านEneloopของบริษัทSanyo)
6.ถ่านชาร์จ Eneloop มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้ในที่อุณหภูมิต่ำ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้งานในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -10 องศาเซลเซียสได้
7.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย ถ่านชาร์จ Eneloop เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
028   Sanyo Eneloop   AA       8 800        100.00       100 ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop Size AA ชาร์จได้ 1500ครั้ง จำนวน 8 ก้อน ของแท้  Made In Japan

ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) นำเข้าโดยบริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด
สินค้ารับประกันนาน 6 เดือน โดยเก็บแพคและสติ๊กเกอร์ สคบ.ไว้
Eneloop Size AA 2000mAh
 ทำไมต้องเลือกถ่านชาร์จ Eneloop
 1.ถ่านชาร์จ Eneloop เป็นถ่านชาร์จที่เหนือกว่าถ่านชาร์จทั่วไป เพราะถ่านชาร์จ Eneloop ได้นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อซื้อและนำมาชาร์จใหม่ได้
2.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้มากกว่า 1500 ครั้ง ทำให้ถ่านชาร์จ Eneloop ช่วยคุณประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับต้อซื้อถ่านอัลคาไลน์อยู่ป็นประจำ
3.ถ่านชาร์จ Eneloop เก็บไฟดี คายประจุช้า พร้อมใช้งานเสมอ สามารถเก็บไฟได้นาน แม้ชาร์จถ่านEneloopเต็ม ทิ้งไว้ 3 ปี Eneloopยังเหลือประจุไฟ 75%  ถ้าเทียบถ่านชาร์จทั่วไป ชาร์จเต็มทิ้งไว้ 6 เดือนเหลือประจุไฟ 30%
4.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยถ่านชาร์จ Eneloop ยังคงความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดอายุการใช้งาน
5.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถถ่ายภาพได้มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ 4.4 เท่า หรือประมาณ 514 ภาพ(จากการทดสอบถ่านEneloopของบริษัทSanyo)
6.ถ่านชาร์จ Eneloop มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้ในที่อุณหภูมิต่ำ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้งานในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -10 องศาเซลเซียสได้
7.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย ถ่านชาร์จ Eneloop เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
*สินค้าEneloop AA8 ก้อน เป็นแบบแบ่งจากแพค 12 ก้อน มีกล่องใส่ถ่านให้ 2 ใบ*
029   Panasonic Evolta   AAA 800     4 480        120.00   ถ่านชาร์จพร้อมใช้ คายประจุช้า Panasonic Evolta ขนาด AAA 800 mAh  ของแท้
นำเข้าโดยบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสมบัติ
1.เป็นถ่านชาร์จพร้อมใช้ที่คายประจุช้า เมื่อชาร์จไฟเต็ม ผ่านไป 6 เดือน เหลือไฟถึง 85% ซึ่งต่างกับถ่านชาร์จทั่วไปที่คายประจุเร็วมาก
2.สามารถชาร์จได้ถึง 1200 ครั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่าย
3.เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นซีดี วิทยุ MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไฟสูง
030   Infone Ready   AA 2100     4 350          87.50   ถ่านชาร์จพร้อมใช้ คายประจุช้า Infone Ready ขนาด AA 2100mAh 4 ก้อนพร้อมกล่องถนอนถ่าน
คุณสมบัติของถ่านชาร์จคายประจุช้า Infone Ready
- ถ่านชาร์จที่นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้ด้วยกันซึ่งเก็บประจุได้เป็นเวลานาน คายประจุช้า ถ้าไม่ได้ใช้งานผ่านไป 6 เดือน ประจุคงเหลือ 90%
- สามารถใช้งานได้ดีแม้ในอุณหภูมิต่ำ
- สามารถใช้งานได้ถึง 1000 ครั้ง ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- เหมาะกับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่น CD MP3 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
031   Sanyo Eneloop Tones   AA 2000     8 850        106.25       120 ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop Tones Size AA ชาร์จได้ 1500ครั้ง จำนวน 8 ก้อน ของแท้  Made In Japan
ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
สินค้ารับประกันนาน 6 เดือน โดยเก็บแพคและสติ๊กเกอร์ สคบ.ไว้
Eneloop Size AA 2000mAh
 ทำไมต้องเลือกถ่านชาร์จ Eneloop
 1.ถ่านชาร์จ Eneloop เป็นถ่านชาร์จที่เหนือกว่าถ่านชาร์จทั่วไป เพราะถ่านชาร์จ Eneloop ได้นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อซื้อและนำมาชาร์จใหม่ได้
2.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้มากกว่า 1500 ครั้ง ทำให้ถ่านชาร์จ Eneloop ช่วยคุณประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับต้อซื้อถ่านอัลคาไลน์อยู่ป็นประจำ
3.ถ่านชาร์จ Eneloop เก็บไฟดี คายประจุช้า พร้อมใช้งานเสมอ สามารถเก็บไฟได้นาน แม้ชาร์จถ่านEneloopเต็ม ทิ้งไว้ 3 ปี Eneloopยังเหลือประจุไฟ 75%  ถ้าเทียบถ่านชาร์จทั่วไป ชาร์จเต็มทิ้งไว้ 6 เดือนเหลือประจุไฟ 30%
4.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยถ่านชาร์จ Eneloop ยังคงความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดอายุการใช้งาน
5.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถถ่ายภาพได้มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ 4.4 เท่า หรือประมาณ 514 ภาพ(จากการทดสอบถ่านEneloopของบริษัทSanyo)
6.ถ่านชาร์จ Eneloop มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้ในที่อุณหภูมิต่ำ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้งานในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -10 องศาเซลเซียสได้
7.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย ถ่านชาร์จ Eneloop เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
032   GP   AA 2700     4 490        122.50   ถ่านชาร์จ GP ขนาด AA 2700 mAh จำนวน 4 ก้อน (แพค2 ก้อน 2แพค) ของแท้ นำเข้าโดยบริษัทจีพี แบตเตอรี่ มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) รับประกันสินค้า 6 เดือน

Gp AA 2700 เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP 3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร
033   Infone   AA 2800     4 380          95.00   ถ่านชาร์จ Infone ขนาด AA 2800 mAh จำนวน 4 ก้อน นำเข้าโดยบริษัท ชาเทอเว คอร์พอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Infone AA 2800  เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร 
034   Energizer   AAA 900     2 220        110.00   ถ่านชาร์จ Energizer AAA 900mAh ของแท้ จำนวน 2 ก้อน

นำเข้าโดย บริษัทเอเนอไจเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Energizer AAA 900 เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP 3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร
035   Energizer   AAA 1000     2 280        140.00   ถ่านชาร์จคุณภาพสูง Energizer AAA 1000mAh ของแท้ Made in Japan จำนวน 2 ก้อน

นำเข้าโดย บริษัทเอเนอไจเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Energizer AAA 1000 เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP 3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร
036   Energizer   AA 2450     2 280        140.00   ถ่านชาร์จคุณภาพสูง Energizer AA 2450 mAh 2 ก้อน ของแท้ Mae in Japan

นำเข้าโดย บริษัทเอเนอไจเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 
คุณสมบัติ
1.สามารถเก็บรักษาได้นานโดยกำลังไฟยังอยู่ เพราะสามารถเก็บไฟได้ถึง 70% แม้จะผ่านไปแล้ว 6 เดือน
2.สามารถนำมาใช้ได้อีก ชาร์จใหม่ได้ถึง 1000 ครั้ง ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
4.เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP 3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร
037   Energizer   AA 2650     2 320        160.00   ถ่านชาร์จคุณภาพสูง Energizer AA 2650 mAh 2 ก้อน ของแท้ Mae in Japan

นำเข้าโดย บริษัทเอเนอไจเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 
คุณสมบัติ
1.สามารถนำมาใช้ได้อีก ชาร์จใหม่ได้ถึง 1000 ครั้ง ช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่ำ
3.เหมาะสำหรับกล้องดิจิตอล เครื่องเล่นMP 3 CD แฟลซ แปรงสีฟันไฟฟ้า ทีวีแอลซีดี วิทยุสื่อสาร
038   Sanyo Eneloop    AAA 800     4 400        100.00   ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop Size AAA จำนวน 4 ก้อน ของแท้
ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
Eneloop Size AAA 800mAh
 
ทำไมต้องเลือกถ่านชาร์จ Eneloop
 1.ถ่านชาร์จ Eneloop เป็นถ่านชาร์จที่เหนือกว่าถ่านชาร์จทั่วไป เพราะถ่านชาร์จ Eneloop ได้นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อซื้อและนำมาชาร์จใหม่ได้
2.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้มากกว่า 1500 ครั้ง ทำให้ถ่านชาร์จ Eneloop ช่วยคุณประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับต้อซื้อถ่านอัลคาไลน์อยู่ป็นประจำ
3.ถ่านชาร์จ Eneloop เก็บไฟดี คายประจุช้า พร้อมใช้งานเสมอ สามารถเก็บไฟได้นาน แม้ชาร์จถ่านEneloopเต็ม ทิ้งไว้ 3 ปี Eneloopยังเหลือประจุไฟ 75%  ถ้าเทียบถ่านชาร์จทั่วไป ชาร์จเต็มทิ้งไว้ 6 เดือนเหลือประจุไฟ 30%
4.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยถ่านชาร์จ Eneloop ยังคงความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดอายุการใช้งาน
5.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถถ่ายภาพได้มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ 4.4 เท่า หรือประมาณ 514 ภาพ(จากการทดสอบถ่านEneloopของบริษัทSanyo)
6.ถ่านชาร์จ Eneloop มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้ในที่อุณหภูมิต่ำ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้งานในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -10 องศาเซลเซียสได้
7.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย ถ่านชาร์จ Eneloop เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
039   Sanyo Eneloop    AA 2000     12 1150          95.83       120 ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop Size AA ชาร์จได้ 1500ครั้ง จำนวน 12 ก้อน ของแท้  Made In Japan

ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) นำเข้าโดยบริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด
สินค้ารับประกันนาน 6 เดือน โดยเก็บแพคและสติ๊กเกอร์ สคบ.ไว้
Eneloop Size AA 2000mAh
 ทำไมต้องเลือกถ่านชาร์จ Eneloop
 1.ถ่านชาร์จ Eneloop เป็นถ่านชาร์จที่เหนือกว่าถ่านชาร์จทั่วไป เพราะถ่านชาร์จ Eneloop ได้นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อซื้อและนำมาชาร์จใหม่ได้
2.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้มากกว่า 1500 ครั้ง ทำให้ถ่านชาร์จ Eneloop ช่วยคุณประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับต้อซื้อถ่านอัลคาไลน์อยู่ป็นประจำ
3.ถ่านชาร์จ Eneloop เก็บไฟดี คายประจุช้า พร้อมใช้งานเสมอ สามารถเก็บไฟได้นาน แม้ชาร์จถ่านEneloopเต็ม ทิ้งไว้ 3 ปี Eneloopยังเหลือประจุไฟ 75%  ถ้าเทียบถ่านชาร์จทั่วไป ชาร์จเต็มทิ้งไว้ 6 เดือนเหลือประจุไฟ 30%
4.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยถ่านชาร์จ Eneloop ยังคงความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดอายุการใช้งาน
5.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถถ่ายภาพได้มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ 4.4 เท่า หรือประมาณ 514 ภาพ(จากการทดสอบถ่านEneloopของบริษัทSanyo)
6.ถ่านชาร์จ Eneloop มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้ในที่อุณหภูมิต่ำ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้งานในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -10 องศาเซลเซียสได้
7.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย ถ่านชาร์จ Eneloop เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
040   Sanyo Eneloop    AA 2500     4 490        122.50       100  ถ่านชาร์จ Sanyo Eneloop 2500 Size AA  จำนวน 4 ก้อน ใหม่ล่าสุด ของแท้  Made In Japan

ผลิตโดยบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
สินค้ารับประกันนาน 6 เดือน โดยเก็บแพคและสติ๊กเกอร์ สคบ.ไว้
Eneloop Size AA 2500mAh
 ทำไมต้องเลือกถ่านชาร์จ Eneloop 2500mAh
 1.ถ่านชาร์จ Eneloop เป็นถ่านชาร์จที่เหนือกว่าถ่านชาร์จทั่วไป เพราะถ่านชาร์จ Eneloop ได้นำข้อดีของถ่านอัลคาไลน์และถ่านชาร์จมารวมไว้
2.ถ่านชาร์จ Eneloop 2500mAh สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้มากกว่า 500 ครั้ง ทำให้ถ่านชาร์จ Eneloop 2500mAh ช่วยคุณประหยัดเงินได้มากเมื่อเทียบกับต้อซื้อถ่านอัลคาไลน์อยู่ป็นประจำ
3.ถ่านชาร์จ Eneloop 2500mAh เก็บไฟดี คายประจุช้า พร้อมใช้งานเสมอ สามารถเก็บไฟได้นาน แม้ชาร์จถ่านEneloopเต็ม ทิ้งไว้ 1 ปี Eneloop 2500mAh ยังเหลือประจุไฟ 75%  ถ้าเทียบถ่านชาร์จทั่วไป ชาร์จเต็มทิ้งไว้ 6 เดือนเหลือประจุไฟ 30%
4.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยถ่านชาร์จ Eneloop ยังคงความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหมดอายุการใช้งาน
5.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถถ่ายภาพได้มากกว่าถ่านอัลคาไลน์ 5เท่า (จากการทดสอบถ่านEneloopของบริษัทSanyo)
6.ถ่านชาร์จ Eneloop มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้ในที่อุณหภูมิต่ำ ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้งานในอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส จนถึง -10 องศาเซลเซียสได้
7.ถ่านชาร์จ Eneloop สามารถใช้ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย ถ่านชาร์จ Eneloop เหมาะใช้กับกล้องดิจิตอล แฟลช เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า แปรงสีฟันไฟฟ้า รถบังคับวิทยุ ไฟฉาย วิทยุ เครื่องเล่น MP3  เครื่องบันทึกเสียง เกมกด เครื่องเล่น CD วิทยุสื่อสาร  นาฬิกา รีโมทคอนโทรล
041   Sanyo   AA 700     4 220          55.00          30 ถ่านชาร์จ Sanyo AA 700 mAh จำนวน  4 ก้อน ของใหม่ของแท้ รับประกันสินค้าชาร์จไม่เข้าเปลี่ยนใหม่ ภายใน 6 เดือน เหมาะใช้กับของเล่น เครื่องโกนหนวด รีโมท และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
042       AAA                
043       AAA                
044       AAA                
045                        
046